Kari sjukmeldt

For dykk som leitar etter Kari i nettbestillingar kan vi opplyse om at ho er delvis sjukmeldt og blir vekk frå 16. mai pga en planlagt skulderoperasjon
Ho er tilbake på seinsommeren.
Meir info kjem etterkvart .

Velkommen!

Frå nyttår hadde vi gleden av å få Heidi med oss på laget, Heidi er utdanna frisør og ser fram til å ta godt imot nye og faste kundar hos oss.

Marianne har no 3 dagar hos oss i veka, dvs: måndag, onsdag og torsdag. Ho er også lettare tilgjengelig i nettbestillinga, så du kan finne alle på avdeling FIN.