Informasjonsmelding til alle våre kundar ?

I høve korona viruset velg vi å være føre var. Gå gjerne inn på vår Facebook profil for vidare informasjon ?? Vi ber òg om at folk held seg oppdatert på folkehelseinstituttet sine retningslinjer på www.fhi.no
Artikkelbilde - Informasjonsmelding til alle våre kundar ?

Flere nyheter